Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája
cím4026 Debrecen,Péterfia 1-7.
tel+36 52 614 893
fax+36 52 534 607
e-mail
OM azonosító 031110
Bemutatkozás

Az egykori Református Főgimnázium épületében működő iskola pedagógiai hitvallásának alapja a református értékek őrzése, modern korunk kihívásaira való felkészítés, és az egyéni képességek, tehetségek gondozása.

A két párhuzamos osztállyal működő nyolc évfolyamos intézmény alsó tagozatán az egész napos rend biztosítja a nyugodt, és alapos képességfejlesztést, a biztos tudás alapját, valamint a kiegyensúlyozott személyiségfejlesztést.

A stabil alapkészségek kialakítása, az olvasás megszerettetése, a gondolkodás és kreativitás fejlesztése, a társas élet normáinak, tanulási szokásoknak a kialakítása az alsó tagozat feladata.

Felső tagozaton az új kerettantervnek megfelelően hangsúlyt kap az idegen nyelv oktatása, a magyar és matematika, valamint a megfigyelésekre, tapasztalatokra épülő természettudományos képzés. Emelt óraszámban tanulják tanulóink a matematikát és az angol nyelvet. Matematika és biológia tantárgyakból  a Református Országos Értékteremtő Központ tehetségpontjaként működünk.

A kor elvárásainak megfelelően felszerelt informatika termeinkben sajátítják el tanulóink -  a  informatikai kultúra felhasználói ismeretein túl -  a programozás alapjait, a digitális fényképezést, képszerkesztés, hogy felnőve tudatos felhasználók lehessenek.

A Simonffy Emil Zeneiskolával együttműködve támogatjuk a zenei képzést, mint a személyiségfejlesztés fontos részét.

Az alábbi térítésmentes szakköreinken diákjaink egyéni érdeklődésüknek megfelelően fejlődhetnek: szaktárgyi versenyfelkészítők, nyelvi szakkörök, olvasókör, kerámia-fazekas szakkör, rajz szakkör, sakk, vívás, kosárlabda, néptánc, futball, kézilabda, robotika, énekkar.

Részben térítéses: a leány torna.

A nevelésben hangsúlyt helyezünk a kulturált és igényes életvitelre, a keresztyén értékek ápolására, a felelősségtudat kialakítására.

Iskolatitkárság: telefon: 52-614 893;     

e-mail:

honlap:  www.drkai.reformatus.hu