Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája
cím4026 Debrecen,Péterfia 1-7.
tel+36 52 614 893
fax+36 52 534 607
e-mail
OM azonosító 031110
Digitális témahét
Út a 21. századba
 
A tavalyi sikerre való tekintettel ismét megrendezték a Digitális Témahét elnevezésű programsorozatát 2017. április 3. és 7. között. A témahét alatt a felső tagozatos diákok betekintést nyerhettek az ember szolgálatára kifejlesztett digitális technológiák alkalmazásába. A projekthét célja a gép és az ember viszonyának keresztyén értelmezése volt. A filmek világában gyakran jelennek meg veszélyes robotok, még a mesefilmeken keresztül is lehet ilyen tapasztalata a diákoknak. Ennek ellensúlyozására a természet megóvására, az emberi egészség védelmére és az emberi környezet kényelmesebbé, gazdaságosabbá tételére alkalmas digitális technológiai fejlesztéseket ismerhettek meg. Az ember felelősségére hívtuk fel a figyelmet, ami a keresztyén ember alapvető kötelessége:
 
„Fogta az Úr Isten az embert és az Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze azt.” (Móz I. 2,15.)
 
Ahhoz, hogy az ember okosan tudjon bánni az információ-technológiai eszközökkel, megfelelő informatikai tudással kell rendelkeznie. Az Agóra Tudományos Élményparkba azokat a tanulókat vittük el, akik a robotika szakkörre járnak, tudatosítva számukra, hogy az érdeklődés mellé folyamatos tanulás is szükséges.
Az Országos Mentőszolgálat Gyermekmentő Alapítványának munkatársai egy mentőautó orvostechnikai eszközeit mutatták be az iskola tanulóinak. A különböző mérő műszerek a digitális technológia vívmányai, az emberi élet védelmében fejlesztették ki őket. Ma is folyik ezeknek az eszközöknek a tökéletesítése, hogy minél hatékonyabban tudják feladatukat ellátni.
Az „okos otthon” megismertetésével a gazdaságos energiahasználatra való nevelés volt a cél. A Föld olaj- és széntartalékai végesek, célszerű takarékosan bánni ezekkel az energiahordozókkal. A digitális ellenőrző és irányító rendszerek egy otthonban gazdaságosan szabályozhatják a fűtést, az energiatakarékos háztartási gépekkel csökkenthető a fenntartási költség. Mindezt informatikai eszközök segítségével működtethetjük.
A napelemek gyártási folyamatába engedett betekintést a kutató fizikus szakember előadása, a megújuló energiák alkalmazására hívta fel a figyelmet.
A Beszélsz-e „számítógépül” egy tudományos előadás volt, ahol képzett szakember előadását követően az érdeklődő diákok kérdéseket tehettek fel. Az előadás inspirálta őket, hogy többet tudjanak meg a számítógépekről. A mentőautót valamennyi diákunk megnézte, osztályonként, életkorukhoz alkalmazva mutatták be az életmentő eszközöket. A gyerekek demonstrációt is láthattak, kipróbálhattak eszközöket. A szerzett élményeiket, tapasztalatokat a kisebbek lerajzolták, a nagyobbak fogalmazás formájában rögzítették.
Az „okos otthon” témakör a hetedik évfolyam technika órájának tantervben tervezett órája volt, az előadó egy okos otthon eszközeit forgalmazó és beépítő cég vezetője volt. Az iskola tapasztalati szemléletre építő pedagógiájának megfelelően a tanulók kipróbálhatták az eszközök használatát. Az óra tananyagként szolgált, így értékelése a téma felmérő dolgozatában valósul meg.
A szilícium a kémia óra tananyaga, a napelemmel összekapcsolva a nyolcadik évfolyamos tanulók számára a fizika és kémia tantárgyban tanult ismeretek összekapcsolását hivatott elősegíteni.
A tanulók informatikai érdeklődése megkívánja, hogy a pedagógusok is megfelelő tudással rendelkezzenek. A nevelőtestület napi szinten alkalmazza a digitális táblát, de a legújabb eszközöket kevésbé ismeri. Fiatal matematika szakos kolleganőnk bemutatót tartott a legújabb fejlesztésekből, a tabletek, telefonok alkalmazásának lehetőségeiről a tanórákon. Feladatlapok, rejtvények szerkesztését, órai feleletválasztós feladatok készítését mutatta be.
A robotika szakkör ezen a héten vett részt a városi LEGO Robot Szumó versenyen, ahol negyedik helyezést ért el a csapat.
A humán érdeklődésű tanulóknak egy fogalmazás-versenyt hirdettünk „A jövő iskolája” címmel. A legjobb fogalmazások felkerülnek az iskola honlapjára, illetve íróik bekerülhetnek az újságíró önképző kör tagjai közé.
Az előbbiekben már vázolt értékelési formákat alkalmaztuk. A cél elsősorban az érdeklődés felkeltése, az ismeretek tapasztalatokkal való kiegészítése volt. A bemutatókat megbeszélések követték. A rajzokat a pedagógusok a saját szokásrendszerüknek, a tanulók életkorának megfelelően értékelték.
A nyolcadikos évfolyam tanórájának célja a középiskolára való felkészítés volt, a tanulók különösebb külső motiváció nélkül is sok mindent megjegyeztek a hallottakból, illetve a tapasztaltakból.
Az „okos otthon” tanórai anyagként a tanulók számára a témazáró dolgozatban kerül ellenőrzésre és értékelésre.
A fogalmazás-verseny dolgozatai külső irodalmár szakember értékeli és sorrendezi. A projekt sikerességét a nevelőtestület a szokásos bibliaórai beszélgetések alkalmával értékeli. A témahéten rengeteg fotót készítettünk, hogy emlékezzünk a látott és tapasztalt eseményekre, dolgokra. Készültek rajzok, amelyeket a szokásos módon kiállítunk. A fogalmazásokat, a fotókat az iskola honlapján lévő, a témahét logójával ellátott elkülönített menübe tesszük, s egy évig – a következő témahétig – ebben a formában gyorsan elérhetővé válik a honlap látogatói számára.
Vegyük sorra az eseményeket!
 
Beszélsz-e „számítógépül”?
A Digitális Témahét első napján diákjaink közül a robotika szakkör tagjai vettek részt a Beszélsz-e „számítógépül”? című előadáson, melyet dr. Fazekas Attila, oktatási dékánhelyettes, a Debreceni Egyetem Informatikai Kar egyetemi docense tartott az Agóra Tudományos Élményközpontban.
Az előadáson a gépi látás izgalmas területére kalauzolták diákjaink. Megtudhatták, hogyan képes a számítógép megtalálni egy arcot egy felvételen vagy felismerni az emberi érzelmeket.
 
 
 
 
Ha baj érné szemünk fényét
Hangos szirénaszó törte meg a tanórák csendjét április 5-én, délelőtt. Az udvarra bekanyarodó Gyermekmentő orvosi autóról először mindenkinek az jutott az eszébe, hogy valami történt. Ez így is volt, de a bajt csak eljátszották. A bemutatón egy fáról leesett gyermekhez érkezett a gyors és szakszerű segítség. Pillanatok alatt megtelt az iskola udvara.
Dr. Czifra Anita gyermekorvos és Kocsis Csaba mentőgépkocsi vezető megkezdték a kis sérült ellátását, közben folyamatosan mondták a gyermekeknek, hogy éppen mi történik. A vizsgálatot követően nyakrögzítő és műanyag sín került fel a sérültre. A véna megkeresése után kapott infúziót, majd board-ra téve elszállították. 
Ezután a felsősök a digitális témahét keretein belül megismerkedtek a Gyermekmentő orvostechnikai eszközeivel, a szerencsésekről EKG is készült, de nem maradhatott el a szirénázás sem. 
A kicsik és nagyok hatalmas élménnyel gazdagodva folytatták a napjukat. A rendezvényről még a Hajdú Online (www.haon.hu) is hírt adott. 
Köszönet jár a szervezésért Dr. Balázs Gergelynek, a Debreceni Gyermekmentő vezetőjének és Németi Anna tanárnőnek.
 
 
 
 
 
 
Köszönet a fotókért Derencsényi Istvánnak!
 
 
 
 
Mobil alkalmazások használata az oktatásban 
A Digitális Témahét nem csak a diákoknak tartogatott meglepetéseket. Szintén április 5-én Kun Anikó tanárnő bemutatót tartott a tantestületi bibliaórát követően az okoseszközök használatáról az oktatásban. A prezentáció érdekes volt, és minden pedagógusban felmerült, mennyire hasznos a tanórákon például egy okostelefon vagy tablet.
 
 
 
Intelligens otthon
A hetedik évfolyamos diákjaink 2017. április 6-án megismerhették, milyen egy okos otthon. A jövőbe tekintő érdekfeszítő előadást Szilágyi János tartotta, aki az Innospot cégtől látogatott el hozzánk. A gyerekek az eszközöket is kipróbálhatták.
 
 
 
 
 
 
 
 
A szilíciumgyártástól a napelemekig
Berényi György fizikus tartott előadást nyolcadik évfolyamos diákjainknak 2017. április 7-én, pénteken, de itt nem ért véget a nap.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGO Robot Szumó verseny 
A Digitális Témahét keretein belül a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Arany János téri feladatellátási helyén LEGO Robot Szumó versenyen vehettek részt a robotika szakkör tagjai közül négyen. Egy általános iskola két két fős csapattal indulhatott. Egyik csapatunk a döntőig menetelt. A eredmény a 4. hely lett.
Nagy Levente (6.b), Orosz Péter (6.b), Szolnoki Árpád (6.a) és Szutor Gábor (7.a) alkották a csapatokat, és nagyon élvezték a küzdelmet.
 
 
 
 
 
 
A jövő iskolája
Iskolánk irodalmi pályázatot hirdetett a hatodik, hetedik és nyolcadik évfolyamosok számára a témahéthez kapcsolódóan. Az eredményeket hamarosan közzétesszük. 
 
 
Programok
Iskolaorvos

Név: Dr. Józsa Tibor

Tel: 30/576-1113

Rendelési idő: Csütörtök: 8:00-12:00

Helye: Debrecen, Füvészkert u. 4.

Fogadóóra: Hétfő: 8:00-10:00

Helye: Debrecen, Füvészkert u. 4.

Iskolavédőnő

Név: Koncz Judit

Tel: -

Ellátás helye: Debrecen, Füvészkert u. 4. szám alatti iskola-egészségügyi rendelő

Ellátás ideje: Hétfő 8:00-16:00

Páros hét: Csütörtök 8:00-16:00

Páratlan hét: Szerda 8:00-16:00

Tanácsadás ideje: Hétfő 8:00-10:00 (helye: Az iskolában; Péterfia 1-7. tetőtér 003-as szoba)