Bemutatkozás

Az egykori Református Főgimnázium épületében működő iskola pedagógiai hitvallásának alapja a református értékek őrzése, modern korunk kihívásaira való felkészítés, és az egyéni képességek, tehetségek gondozása.

A két párhuzamos osztállyal működő nyolc évfolyamos intézmény alsó tagozatán az egész napos rend biztosítja a nyugodt, és alapos képességfejlesztést, a biztos tudás alapját, valamint a kiegyensúlyozott személyiségfejlesztést.

Az alsó tagozat feladata a stabil alapkészségek kialakítása, az olvasás megszerettetése, a gondolkodás és kreativitás fejlesztése, a társas élet normáinak, tanulási szokásoknak a kialakítása. Az idegen nyelv (angol) tanítását már első osztályban elkezdjük.

Felső tagozaton hangsúlyt kap az idegen nyelv oktatása, a magyar és matematika, valamint a megfigyelésekre, tapasztalatokra épülő természettudományos képzés. Emelt óraszámban tanulják tanulóink a matematikát és az angol nyelvet.

A kor elvárásainak megfelelően felszerelt informatika termeinkben sajátítják el tanulóink – az informatikai kultúra felhasználói ismeretein túl – a programozás alapjait, a digitális fényképezést, képszerkesztést, hogy felnőve tudatos felhasználók lehessenek.

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola–AMI-val együttműködve támogatjuk a zenei képzést, mint a személyiségfejlesztés fontos részét.

Tanórán kívüli lehetőségek: szaktárgyi versenyfelkészítők, matematika, robotika szakkör, multimédia szakkör, angol, német nyelvi szakkörök, nyelvvizsgára felkészítő, felvételi felkészítők (magyar, matematika, biológia, kémia), kórus, rajzszakkör, bábszakkör, kerámia-fazekas szakkör, sakk, sport szakkörök: leány torna, fiú torna, néptánc, kosárlabda, kézilabda, vívás.

A nevelésben hangsúlyt helyezünk a kulturált és igényes életvitelre, a keresztyén értékek ápolására, a felelősségtudat kialakítására az iskolai évek alatt.

Iskolatitkárság: telefon: 52-614 893;    

e-mail: debrecen.kollegium.iskola@reformatus.hu

honlap:  www.drkai.reformatus.hu