Digitális témahét

Okos lépésekkel a virtuális pályán

Intézményünk négy éve csatlakozott az országos kezdeményezéshez, s tagja a digitális nevelést felelősen vállalók közösségének. Így rendeztük meg ismét április 8-12. között a digitális témahetet.

A korábbi évek bevált gyakorlatát követve a virtuális teret ki- belépve tudatosítottuk a fiatalokban: az internet, a digitalizáció nagyon jó és hasznos, de érdemes figyelni a használatukra vonatkozó tanácsokra.

A mindennapjainkat egyre magától értetődőbben behálózó „okos” rendszerek működése iránti érdeklődés mértéke az előadásokon tapasztalható csendben és a feltett kérdések lelkes megválaszolásában egyértelműen megmutatkozott.

  1. évfolyamosaink a tudatos pályaválasztás jegyében élénk figyelemmel hallgatták a National Instruments képviseletében Holczer József cégbemutatóját.
  2. –eseink a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárban az online könyvek adatbázisairól és könyvtárak használatáról szerezhettek hasznos információkat. A legérdekesebbnek szerda délelőtt a robotszkenner működésének megismerése bizonyult.

A világszerte népszerűvé és elismertté vált Invictus Games Kft. egyik alapítója, Kozák Tamás abban erősítette meg a továbbtanuló nyolcadikosainkat, hogy kellő alázattal és a kudarcokból is merítve bárkiből lehet sikeres vállalkozó. A legfontosabb feltétele mindennek: a kreativitás.

DTH – azaz digitális témahetünk egyik legemlékezetesebb élménye a végzősök flash mob megmozdulása volt.

Digitális életrajzunkat nem papírra írjuk, lábnyomainkat nem fújja el a szél, nem mossa el az eső. Eszméltetett rá minket megdöbbentő, s egyben megtörtént esetek bemutatásával Dr. Bak István alezredes. Tette mindezt úgy, hogy hangsúlyozta: célja nem a félelemkeltés, mindinkább a felelős internethasználatra való nevelés. Reméljük, mindenki tudatosította magában, ha esetleg internethasználat során elkövetett bűntény áldozatává lenne: nincs egyedül, kérjen segítséget, s ne hagyja magát zsarolni, ellehetetleníteni!

Köszönet illeti a Debrecen Televízió munkatársait is, akik pénteken az 5. évfolyamosainkat fogadva a műsorgyártás rejtelmeibe engedtek betekintést.

Hisszük, hogy ez a hét sem telt hiába, s nemcsak a digitális lábnyomaink, hanem az elhangzott információk, tanácsok is nyomott hagytak. Remélhetőleg nem a virtuális térbe, hanem a felnövekvő, ránk bízott fiataljaink szívébe írhattuk:

„Hallgass a tanácsra,
és fogadd el az intést,
hogy végre bölcs légy!”( Péld 19,20)