Szeretettel emlékezünk Kiss Antalra, iskolánk egykori vívóedzőjére

Aktuális Hírek

Tóni bácsi a kezdetektől egészen 2012-ig lelkesen nevelte a „Kisrefis” diákokat.
Edzéseit a játék, izgalom, nevetés és a közösséghez tartozás élménye jellemezte.
A debreceni vívóélet talán legnehezebb éveiben vette vállára a vívó edzések irányítását, és épített lelkes közösséget a fiatalabb korosztály számára. Egészen betegségéig kitartó munkájával a debreceni vívás legmostohább éveiben, szerény feltételek és rossz körülmények mellett is biztosította az átmenetet, ezért a vívósport folyamatos debreceni jelenlétében, így a mai sikereiben is elévülhetetlen érdemei vannak, melyért örökké Tisztelettel és Hálás Köszönettel tartozunk!
Békés nyugalmadat őrizze sporttársaid és tanítványaid szeretete!