Kerámia szakkör

Szakkörök

Kerámia szakkör

„Mondhatja-e alkotójának az alkotás,
Miért formáltál engem ilyennek.”

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet múltunk megismerésére, a hagyományok ápolására. Egy nép nemzettudatát történelmének és kultúrájának ismerete erősíti, ezért fontosnak tartjuk, hogy diákjaink megismerjék a nemzeti kultúra egyik legfontosabb részét, a népművészetet.
A 2005. októberében Fazekas Erzsébet vezetésével útjára indított fazekas szakkör alkalmat nyújt arra, hogy diákjaink megismerkedjenek a magyar paraszti háztartásokban használt régi cserépedényekkel, és belekóstoljanak azok elkészítésének technikájába is. A jó hangulatú, zenehallgatással fűszerezett foglalkozásokon a gyerekek megismerkednek az agyaggal, az edények elkészítésének ősi technikáival, a korongozással, a díszítés technikáival, az égetéssel, s a folyamat végén saját alkotásaikkal szerezhetnek örömöt szeretteiknek. Az agyag, ez a csodálatos, plasztikus anyag sokszor még a legmozgékonyabb gyermekeket is az asztal mellé szegezi, belemerülnek a kreatív alkotás örömébe.
Célunk nem az, hogy diákjaink lexikális tudását tovább bővítsük. Szeretnénk rádöbbenteni őket, hogy a saját képzelőerővel, saját kézzel létrehozott tárgyak mekkora örömöt jelenthetnek számukra, s ezzel szabadidejüket is értelmesen tölthetik el.