Úszónemzet Program

Aktuális Hírek

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy intézményünk bekerült az Úszónemzet Program pilotprogramjába. Debrecenben 14 intézmény (7 óvoda és 7 általános iskola) fog részt venni a „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogramban.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezését követően, amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, az alprogram lebonyolításáért felelős Magyar Úszó Szövetség a 2020/2021. tanév II. félévében végrehajtja az alprogramot.

Az alprogram előkészítése érdekében a MÚSZ felveszi az illetékes oktatási intézményekkel a kapcsolatot, biztosítja az úszásoktatáshoz szükséges szakmai, személyi és tárgyi feltételeket, valamint gondoskodik az érintett (nagycsoportos, vegyes csoportos és első osztályos) gyermekek és nevelők, pedagógusok utaztatásáról az úszásoktatásra kijelölt sportlétesítmények és az oktatási intézmények között.

Az alprogram további részleteiről, az úszásoktatással kapcsolatos egyéb tudnivalókról a MÚSZ munkatársai időben tájékoztatni fogják az érintett intézményeket.

A folytatásban olvasható a kötelező úszásoktatás bevezetéséről szóló kormányhatározat és a Magyar Úszó Szövetség levele.

Baranyai Éva

igazgató

A Kormány 1661/2020. (X. 15.) Korm. határozata

“A Kormány

  1. egyetért a „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” kormányzati célkitűzéssel, összhangban a Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) által kidolgozott Úszónemzet Program szerinti óvodai nagycsoport és általános iskola alsó tagozat célcsoport kötelező úszásoktatásának (a továbbiakban: alprogram) koncepciójával;
  2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Szövetség bevonásával és az illetékes köznevelési intézmények fenntartóinak közreműködésével – gondoskodjon a  2020/2021. tanévben a az Úszónemzet Program részeként megvalósuló, „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram bevezetéséről Budapest XXII. kerülete, Debrecen, Mór, Tokaj településeken azzal, hogy a  lebonyolítást 2021. február 1. és 2021. június 30. között kell megvalósítani.”

Tanulj meg úszni tesi órán! – 2021-ben indul az Úszónemzet Program teszt év

A Kormány által idén októberben jóváhagyott, a Magyar Úszó Szövetség által életre hívott Úszónemzet Program előreláthatólag már év elején debütálhat. 2021 februárjától négy helyszínnel startol a tesztüzemmód, amelyben Mór, Tokaj, Debrecen és Budapest XXII. kerület kijelölt uszodalétesítményei, illetve az azok vonzáskörzeteibe tartozó oktatási intézmények vehetnek részt.

Ezzel mintegy 3000 gyermek mondhatja majd el magáról, hogy megtanul úszni, amely nemcsak az egészségtudatos életmód előtérbe helyezése miatt fontos, hanem egyúttal hatalmas előrelépés a családok számára is, hiszen a nagycsoporttól kezdve általános iskola 3. osztályáig testnevelés óra keretében, ingyen szerezhetik meg a kicsik a vízbiztos úszás tudást.

A tanrendbe illesztett úszásoktatási program lehetőséget teremt, hogy a gyermekek óvodai-iskolai keretek között, megfelelő pedagógusi felügyelettel és hivatásos oktatói háttérrel, koruknak és tudásszintjüknek megfelelő módon, ingyen ismerkedhessenek meg az úszás alapjaival. A hároméves oktatási program végére pedig a tanulók képesek lesznek 100 métert folyamatosan, megállás nélkül leúszni, és ami még fontosabb, otthonosan és biztonságosan fognak mozogni a mélyvízben. A rendkívül fontos vízbiztonság megszerzése mellett pedig az Úszónemzet Program még közelebb hozza a gyermekek számára az aktív, egésztudatos életmódot, vagy akár a versenyszerű sportolást.

Mindannyian tudjuk, hogy a rendszeres sport nem csak kitartásra, önmagunk megismerésére és határaink leküzdésére nevel, hanem hozzájárul a testi-szellemi egészséghez, a mindennapi élethez szükséges aktivitáshoz, valamint egy életre szóló közösségi élményt nyújt, ahol a sport szeretetén túl, barátságok és igazi emberi kapcsolatok születhetnek.

Ezért nem is lehet kérdés, hogy minden gyermeknek, kortól, nemtől, szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül jár az, hogy megtanuljon biztonságosan úszni, és hogy a medencében megszerzett hasznos tapasztalatokon túl megismerkedhessen egy új és kalandos világgal.

A programban résztvevő ovisok és kisiskolások pedig az úszástudás és vízi élmények mellé alap úszófelszerelést is kapnak majd, amely nem csak a családok számára jelent segítséget, de nélkülözhetetlen a megfelelő és eredményes oktatás lebonyolításához is.

Köszöntjük Önöket az úszók családjában!

Magyar Úszó Szövetség