Az angol, mint idegen nyelv fontossága

Kiemelt képzési területek

Multikulturális világunkban mára a mindennapi élet is számtalan olyan helyzetet teremt, amelyben nyelvtudás nélkül nem vagy csak alig lehet boldogulni. Az idegen nyelv tanításában egyre inkább előtérbe kerültek a beszéd és a kommunikációs készségek fejlesztésének feladatai, a nyelvoktatás célja pedig a mindennapi életben jól alkalmazható nyelvtudás lett.

Mivel intézményünkben megvannak a megfelelő feltételek, ezért a 2020/2021-es tanévtől kezdődően már első évfolyamon tanulhatják diákjaink az angol nyelvet. Alsó tagozaton, a korai szakaszban a nyelv iránti érdeklődés felkeltése és a nyelv megszerettetése  a cél, ami  motiváló, játékos formában történik a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével.

Felső tagozaton a tanórákon kívül is van lehetősége a tanulóknak a nyelvvel foglalkozni szakkör, felvételi előkészítő, egyéni fejlesztés, versenyre való felkészülés formájában.

Célunk az, hogy 8. osztály végére eljussanak tanulóink egy olyan tudásszintre, ami megalapozza középiskolás tanulmányaikat.