Iskolaválasztó

Aktuális Hírek

Az iskola pedagógiai hitvallásának alapja a református értékek őrzése, és az egyéni képességek, tehetségek gondozása.

A két párhuzamos osztállyal működő nyolc évfolyamos intézmény alsó tagozatán az egész napos rend biztosítja a nyugodt, és alapos képességfejlesztést, az egyéni haladás mérését, valamint az életkornak és adottságoknak megfelelő fejlesztést.

A stabil alapkészségek kialakítása, az olvasás megszerettetése, a gondolkodás és kreativitás fejlesztése az alsó tagozat feladata. Felső tagozaton emelt óraszámban tanítjuk diákjainknak az idegen nyelvet és a matematikát. A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola–AMI-val együttműködve támogatjuk a zenei képzést.

Az alkalmazott módszer jellemzői:

Egyéni képességfejlesztés, tehetséggondozás, érzelmi intelligencia fejlesztése, közösségépítés.

Idegen nyelv kezdő évfolyama: angol nyelv 1. osztálytól, német nyelv 5. osztálytól választható idegennyelvként.

Tanórán kívüli lehetőségek:

Szaktárgyi versenyfelkészítők, matematika, robotika szakkör, multimédia szakkör, angol, német nyelvi szakkörök, nyelvvizsgára felkészítő, felvételi felkészítők (magyar, matematika, biológia, kémia), olvasókör, kórus, rajz szakkör, báb szakkör, kerámia-fazekas szakkör, sakk, sport szakkörök: leány torna, fiú torna, néptánc, kosárlabda, kézilabda, vívás.

Egyéb az iskolára jellemző specialitás:

A kulturált és igényes életvitelre, a keresztyén értékek ápolására hangsúlyt helyező nevelés, valamint egyéni képességek feltárása, gondozása és azzal járó felelősség tudatának kialakítása az iskolai évek alatt.

Iskolatitkárság telefon: 52/614-893, e-mail: debrecen.kollegium.iskola@reformatus.hu,

Jelentkezési lap letölthető a honlapunkról: www.drkai.reformatus.hu „Letölthető dokumentumok” menüpont alatt, vagy előzetes bejelentkezés után személyesen átvehető a titkárságon.

Debrecen, 2020. szeptember 24.

Baranyai Éva
igazgató